ویلا دوبلکس کد(42)

ویلا دوبلکس کد(42)

ویلا نوساز 3 خواب

فاصله تا دریا 500 متر

ویلا تریبلکس کد(40)

ویلا تریبلکس کد(40)

ویلا ساحلی..

سند شش دانگ

 ویوی کوه و دریا

ویلا کد(32)

ویلا کد(32)

ویلا روف گاردن لاکچری((فروخته شد))

ویلا ساحلی کد(25)  (فروخته شد)

ویلا ساحلی کد(25) (فروخته شد)

ویلا ساحلی اکازیون از بر جاده اصلی تا ساحل دارای زمین هکتاری.استخر.

ویلا تریبلکس کد(20)((فروخته شد))

ویلا تریبلکس کد(20)((فروخته شد))

ویلا تریبلکس ساحلی سه نبش

ویلا تریبلکس کد(19)((فروخته شد))

ویلا تریبلکس کد(19)((فروخته شد))

ویلا تریبلکس ساحلی با ویوی دریا

زمین تا 500 مترکد(1)((فروخته شد))

زمین تا 500 مترکد(1)((فروخته شد))

زمین مستطیل دارای پروانه ساختمان و سند 6 دانگ در سرولات با ویوی خوب

RSS