ویلا دوبلکس کد(48)

ویلا دوبلکس کد(48)

سند شش دانگ تک برگ

 

ویلا دوبلکس کد(47)

ویلا دوبلکس کد(47)

سند تک برگ ۶ دانگ

ویلا دوبلکس کد (46)

ویلا دوبلکس کد (46)

ویلا استخر دار

ویلا دوبلکس کد (44)

ویلا دوبلکس کد (44)

ویلا حیاط دار

سند شش دانگ

ویلا دوبلکس کد(43)

ویلا دوبلکس کد(43)

ویلا حیاط دار

ویلا دوبلکس کد(42)

ویلا دوبلکس کد(42)

ویلا نوساز 3 خواب

فاصله تا دریا 500 متر

ویلا تریبلکس کد (39)     ((فروخته شد))

ویلا تریبلکس کد (39) ((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد (38)

ویلا دوبلکس کد (38)

ویلا 4 خواب

ویلا دوبلکس کد (37)

ویلا دوبلکس کد (37)

ویلا دوبلکس کد (36)

ویلا دوبلکس کد (36)

ویلا دوبلکس کد(35)  ((فروخته شد ))

ویلا دوبلکس کد(35) ((فروخته شد ))

ویلا دوبلکس کد(34)    ((فروخته شد ))

ویلا دوبلکس کد(34) ((فروخته شد ))

ویلا دوبلکس کد(33)

ویلا دوبلکس کد(33)

ویلا کد(32)

ویلا کد(32)

ویلا روف گاردن لاکچری((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد (2)     ((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد (2) ((فروخته شد))

((فروخته شد ))

ویلا باغ دوبلکس خلوت

ویلا دوبلکس کد(31)

ویلا دوبلکس کد(31)

ویلا دوبلکس 3 خوابه  سند و حیاط دار

ویلا دوبلکس کد(30)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد(30)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس 5 خوابه

ویلا کد (29)((فروخته شد))

ویلا کد (29)((فروخته شد))

ویلا شهرکی دوطبقه

ویلا دوبلکس کد(27)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد(27)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس در منطقه شهری جای دنج و آرام

ویلا دوبلکس کد(26)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد(26)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس حیاط دار رامسر چهارصددستگاه

ویلا دوبلکس کد(22)فروخته شد

ویلا دوبلکس کد(22)فروخته شد

(فروخته شد)

ویلا دوبلکس کد(21) ((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد(21) ((فروخته شد))

ویلا دوبلکس سه نبش با ویوی زیبا

ویلا تریبلکس کد(20)((فروخته شد))

ویلا تریبلکس کد(20)((فروخته شد))

ویلا تریبلکس ساحلی سه نبش

ویلا دوبلکس کد(17)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد(17)((فروخته شد))

ویلا با 700 متر زمین در منطقه بسیار آرام و قیمت مناسب

ویلا دوبلکس کد (16)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد (16)((فروخته شد))

ویلا سند دار با حیاط در منطقه خوب چابکسر

ویلا دوبلکس کد(12)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد(12)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد(8)

ویلا دوبلکس کد(8)

فروخته شد.

ویلا دوبلکس کد(6)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد(6)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد(4)

ویلا دوبلکس کد(4)

ویلا دوبلکس کد(1)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد(1)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس با موقعیت مناسب منطقه خلوت

زمین تا 500 مترکد(1)((فروخته شد))

زمین تا 500 مترکد(1)((فروخته شد))

زمین مستطیل دارای پروانه ساختمان و سند 6 دانگ در سرولات با ویوی خوب

RSS