ویلا دوبلکس کد(48)

ویلا دوبلکس کد(48)

سند شش دانگ تک برگ

 

ویلا دوبلکس کد(47)

ویلا دوبلکس کد(47)

سند تک برگ ۶ دانگ

ویلا دوبلکس کد (46)

ویلا دوبلکس کد (46)

ویلا استخر دار

ویلا تریبلکس (45)

ویلا تریبلکس (45)

ویلا تریبلکس استخردار.. 

ویو دریا و جنگل

ویلا دوبلکس کد (44)

ویلا دوبلکس کد (44)

ویلا حیاط دار

سند شش دانگ

ویلا دوبلکس کد(43)

ویلا دوبلکس کد(43)

ویلا حیاط دار

ویلا دوبلکس کد(42)

ویلا دوبلکس کد(42)

ویلا نوساز 3 خواب

فاصله تا دریا 500 متر

ویلا حیاط دار کد (41)

ویلا حیاط دار کد (41)

سند شش دانگ

ویوی کوه و دریا

ویلا تریبلکس کد(40)

ویلا تریبلکس کد(40)

ویلا ساحلی..

سند شش دانگ

 ویوی کوه و دریا

ویلا تریبلکس کد (39)   ((فروخته شد))

ویلا تریبلکس کد (39) ((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد (38)

ویلا دوبلکس کد (38)

ویلا 4 خواب

ویلا دوبلکس کد (37)

ویلا دوبلکس کد (37)

ویلا دوبلکس کد (36)

ویلا دوبلکس کد (36)

ویلا دوبلکس کد(35) ((فروخته شد ))

ویلا دوبلکس کد(35) ((فروخته شد ))

ویلا دوبلکس کد(34)  ((فروخته شد ))

ویلا دوبلکس کد(34) ((فروخته شد ))

ویلا دوبلکس کد(33)

ویلا دوبلکس کد(33)

ویلا کد(32)

ویلا کد(32)

ویلا روف گاردن لاکچری((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد (2)   ((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد (2) ((فروخته شد))

((فروخته شد ))

ویلا باغ دوبلکس خلوت

ویلا دوبلکس کد(31)

ویلا دوبلکس کد(31)

ویلا دوبلکس 3 خوابه  سند و حیاط دار

ویلا دوبلکس کد(30)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد(30)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس 5 خوابه

ویلا کد (29)((فروخته شد))

ویلا کد (29)((فروخته شد))

ویلا شهرکی دوطبقه

ویلا ساحلی کد(28)((فروخته شد))

ویلا ساحلی کد(28)((فروخته شد))

ویلا ساحلی مبله از اتوبان اصلی تا ساحل اکازیون

ویلا دوبلکس کد(27)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد(27)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس در منطقه شهری جای دنج و آرام

ویلا دوبلکس کد(26)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد(26)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس حیاط دار رامسر چهارصددستگاه

ویلا ساحلی کد(25) (فروخته شد)

ویلا ساحلی کد(25) (فروخته شد)

ویلا ساحلی اکازیون از بر جاده اصلی تا ساحل دارای زمین هکتاری.استخر.

ویلا دوبلکس کد(24)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد(24)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس با ویو و تمام امکانات

ویلا تریبلکس کد (23)

ویلا تریبلکس کد (23)

ویلا تریبلکس با ویوی کوه و دریا 

ویلا دوبلکس کد(22)فروخته شد

ویلا دوبلکس کد(22)فروخته شد

(فروخته شد)

ویلا دوبلکس کد(21) ((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد(21) ((فروخته شد))

ویلا دوبلکس سه نبش با ویوی زیبا

ویلا تریبلکس کد(20)((فروخته شد))

ویلا تریبلکس کد(20)((فروخته شد))

ویلا تریبلکس ساحلی سه نبش

ویلا تریبلکس کد(19)((فروخته شد))

ویلا تریبلکس کد(19)((فروخته شد))

ویلا تریبلکس ساحلی با ویوی دریا

ویلا ساحلی تریبلکس کد(18)  (فروخته شد)

ویلا ساحلی تریبلکس کد(18) (فروخته شد)

ویلا ساحلی بر اول دریا با حیاط سازی عالی

ویلا دوبلکس کد(17)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد(17)((فروخته شد))

ویلا با 700 متر زمین در منطقه بسیار آرام و قیمت مناسب

ویلا دوبلکس کد (16)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد (16)((فروخته شد))

ویلا سند دار با حیاط در منطقه خوب چابکسر

ویلا دوبلکس کد(15)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد(15)((فروخته شد))

ویلا طبقه اول با سند 6 دانگ

ویلا کرسی بلند کد(14)((فروخته شد))

ویلا کرسی بلند کد(14)((فروخته شد))

ویلا فروشی منطقه خلوت و قیمت مناسب

خانه کلنگی کد(13)  (فروخته شد)

خانه کلنگی کد(13) (فروخته شد)

ویلا دوبلکس کد(12)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد(12)((فروخته شد))

ویلا کرسی بلند کد(11)((فروخته شد))

ویلا کرسی بلند کد(11)((فروخته شد))

ویلا کرسی بلند کد(10)

ویلا کرسی بلند کد(10)

خانه قدیمی با 700 متر زمین با سند

ویلا تریبلکس کد(9)

ویلا تریبلکس کد(9)

ویلا دوبلکس کد(8)

ویلا دوبلکس کد(8)

فروخته شد.

ویلا دوبلکس کد(7)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد(7)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد(6)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد(6)((فروخته شد))

ویلا باغ کد(5)((فروخته شد))

ویلا باغ کد(5)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد(4)

ویلا دوبلکس کد(4)

ویلا حیاط دار کد(3)

ویلا حیاط دار کد(3)

ویلادوطبقه کد(2)  [فروخته شد]

ویلادوطبقه کد(2) [فروخته شد]

ویلا دوبلکس کد(1)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس کد(1)((فروخته شد))

ویلا دوبلکس با موقعیت مناسب منطقه خلوت

RSS